Kontakt

Arkáda, s. r. o.
Hodská 3170/109, 924 00 Galanta
IČO: 36786705,  IČ-DPH: SK2022396915
č. účtu: 4210239608/3100  (Sberbank Slovensko, a.s.)

číslo registrácie: oddiel: Sro, vložka: 20164/T
Okresný súd Trvana 


Prevádzka:
Športcentrum Arkádia
kpt. Nálepky 1575/37, GALANTA

Tel.: 0908 157 577, 0917 335 399 (recepcia)

Výpis z obchodného registra