Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 4.7.2019 k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení „Odstránenie havarijného stavu a modernizácia posilňovne pre deti a mládež - Oprava posilňovne“

PrílohaVeľkosť
Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky259.09 KB
Výzva na predkladanie ponuk - Arkádia Galanta205.05 KB
Projektová dokumentácia82.89 KB
Projektová dokumentácia - Foto1.94 MB
Príloha - Zmluva o dielo133.87 KB
Príloha - Výkaz výmer67.68 KB