Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení „Odstránenie havarijného stavu a modernizácia posilňovne pre deti a mládež - Oprava posilňovne“ zo dňa 22.08.2019.

Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
PrílohaVeľkosť
Výzva na predkladanie ponuk - Arkádia Galanta43.22 KB
Projektová dokumentácia61.9 KB
Príloha č. 1 Výkaz výmer11.16 KB
Príloha č. 4 - Zmluva o dielo46.12 KB
Zapisnica z vyhodnotenia, zo dňa 30.09.201986.36 KB